ถามแพทย์

 • ดื่มน้ำที่มีเลือดตกลงไปสามารถติดเชื้อ HIV ได้ไหม

 •  Max Naphat
  สมาชิก
  ดื่มน้ำที่มีเลือดตกลงไปสามารถติดเชื้อ HIV ได้ไหม (มีแผลร้อนในใต้ลิ้น)

  สวัสดีค่ะ คุณ Max Naphat

  การติดเชื้อเอชไอวี จะติดต่อได้จาก 3 ทางหลักคือ การมีเพศสัมพันธ์, ติดต่อจากแม่สู่ลูกจากการคลอด และการใช้สิ่งของที่มีเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดปะปน เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การใช้มีดโกนร่วมกัน เป็นต้น

  จากที่คุณ  Max Naphat เล่ามา จะไม่สามารถติดเชื้อเอชไอวีเพราะเชื้อไม่สามารถคงอยู่ได้หลังจากออกนอกร่างกายได้นานนะคะ