ถามแพทย์

 • เลือดจากถังแดง

 •  Benrio
  สมาชิก
  สอบถามหน่อยครับ วันนี้ถังขยะแดง(ทิ้งพวกไซลิ้งที่ใช้แล้วมีเลือด) มันได้ปิดลงมาเองแล้วตัวผมอยู่ห่างจากถังแดงประมาณ 1-1.5เมตร ตอนตัวฝากปิดลงมันหันมาทางด้านผมพอดี มีขยะที่มีเลือดอยู่ในถังเกือบครึ่งถัง เป็นไปไหมที่เลือดจะกระเด็นออกมาตอนฝาปิด ถ้ากระเด็นได้เรามีโอกาศเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีไหมครับ

  สวัสดีค่ะคุณ Benrio

  การติดเชื้อ hiv เกิดได้จาก

  -การรับเลือดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยเป็นการฉีดเลือดเข้าเส้นเลือดโดยตรง

  -การมีเพศสัมพันธ์ทั้งทางช่องคลอด ทวารหนัก ปาก

  -สารคัดหลั่งผู้ที่ติดเชื้อโดนแผลเปิด หรือโดนเยื่อบุเช่นตา ปาก

  -จากมารดาสู่บุตรระหว่างตั้งครรภ์ ให้นม

  -ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เล่ามา มีโอกาสติดน้อยมากๆค่ะ เพราะไม่ได้สัมผัสกับเลือดผู้ป่วยโดยตรง ถ้าเลือดกระเด็นมาจริง จะต้องเป็นปริมาณมาก และผิวหนังบริเวณที่โดนจะต้องเป็นแผลเปิดอยู่ด้วยค่ะ จึงจะมีโอกาสติดเชื้อ

  แนะนำหากไม่สบายใจสามารถไปคุยกับแพทย์หรือพยาบาลที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง ถ้าแพทย์เห็นว่ามีความเสี่ยงอาจเจาะเลือดตรวจ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อตามช่องทางการรับเชื้อดังที่กล่าวไปค่ะ