ถามแพทย์

 • เลือด

 •  baka123
  สมาชิก
  เลือดประจําเดือน กับ เลือดที่ตั้งครรณ์แล้วใช้ยาฮอร์โมนมันต่างกันยังไงอะคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ baka123,

                    ประจำเดือน คือ เลือดและเนื้อเยื่อบุจากโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมา เมื่อไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น โดยเกิดเป็นประจำทุกเดือน หรือมีระยะห่างระหว่างรอบที่ประมาณ 24-35 วัน ระยะเวลาของการมีประจำเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 3-7 วัน

                  หากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ประจำเดือนในรอบถัดไปก็จะไม่มา แต่หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นแล้วมีเลือดออก แสดงว่าอาจเกิดภาวะแท้งขึ้น

                  ส่วนการใช้ยาฮอร์โมนชนิดต่างๆ เช่น ยาสตรี ยาคุมกำเนิดชนิดต่างๆ ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น อาจมีผลทำให้มีเลือดออกผิดปกติ ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนที่ไปมีผลต่อการทำงานของรังไข่ และการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูก โดยลักษณะของเลือดที่ออกไม่มีความจำเพาะเจาะจง อาจออกแบบกะปริดกะปรอย ออกทุกวัน หรือออกมามีปริมาณมากก็ได้