ถามแพทย์

  • เรียนถาม พญ สลิล

  •  Donald and Daisy
    สมาชิก
    เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบแล้ว 3 เข็มเมื่อปี 61 จากนั้น พ.ย.61 กระตุ้น 2 เข็ม พอมา พ.ย. 62 กระตุ้นอีก 2 เข็ม และล่าสุด ต.ค.63 อีก 2 เข็ม ช่วงนี้ซอยบัานผมมีหมาแมวจรจัดเยอะมาก เลยกังวลกลัวไปสัมผัสโรค อยากทราบว่าทีีฉีดไปทั้งหมด มีภูมิสูงมาจนถึงตอนนี้หรือไม่ ถ้าต้องการภูมิต่อเนื่อง ให้ฉีดกระตุ้นอีกปีไหน