ถามแพทย์

 • เม็นไม่สองเดือนแล้วคะเซื้อที่ตรวดครรมาตรวดแต่ไม่ท้องต่อมาตกขาวไม่คันไม่มีกลิ่นคะ

 •  Pitad Pattamat
  สมาชิก
  เมนไม่มาสองเดือนซื้อที่ตรวดครร์มาตรวดแต่ไม่ท้องต่อมาตกขาวแต่ไม่คันไม่มีกลิ่นจะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pitad Pattamat,

                      หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว และไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น การที่ประจำเดือนไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น

                      สำหรับอาการตกขาว หากไม่มีแสบหรือคันช่องคลอด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีปวดท้องน้อย ก็ถือว่าเป็นตกขาวที่ปกติดี แต่หากตกขาวมีสีเขียวเหลืองคล้ายหนอง มีแสบหรือคันช่องคลอด มีกลิ่นเหม็น หรือมีปวดท้องน้อย ก็จะถือว่าผิดปกติ และควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                     ส่วนประจำเดือน ควรรอไปอีกซักระยะ หากไม่มาเกิน 3 เดือน จึงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม เช่น การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น