ถามแพทย์

 • หลังจากกินยาคุมฉุกเฉิน เราจะตรวจการตั้งครรภ์ได้ประมาณเมื่อไร?

 •  Racchaneekorn Meelap
  สมาชิก
  กินยาคุมฉุกเฉินแล้ว สามารถตรวจครรต์ได้ประมาณวันไหนค้ะ

  สวัสดีครับ

  - ชุดการตรวจการตั้งครรภ์ที่วางขายในร้านขายยาทั่วๆไป มีความแม่นยำ 97-99% หากได้ทำการทดสอบตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ซึ่งชุดการตรวจการตั้งครรภ์มีหลายแบบ 

  - โดยทั่วไปหากผลขึ้น 2 ขีด แสดงว่ามีผลบวก คือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริง และอายุครรภ์น่าจะมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ก็มีบางภาวะที่เกิดผลบวกลวงได้ ซึ่งเกิดจากการเพิ่งได้รับการฉีดฮอร์โมนเฮชซีจี เพื่อกระตุ้นการตกไข่ เป็นต้น

  ดังนั้นจึงแนะนำให้ จขกท ตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังจากทานยาคุมฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องครับ