ถามแพทย์

 • เพศสัมพันธ์

 •  Nipaporn Jantarawongpisal
  สมาชิก
  ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดช้า ผิดปกติมั้ย
  Nipaporn Jantarawongpisal  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nipaporn Jantarawongpisal

  การถึงจุดสุดยอดทางเพศในผู้หญิงได้ช้าหรือไปไม่ถึงนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเพศหญิงค่ะ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก

  เหตุผลทางจิตใจเช่น

  -เบื่อหน่ายในการทำกิจกรรมทางเพศ

  -เบื่อหน่ายคู่ครอง

  -มีความเครียด ความกังวล

  -เหนื่อยล้า

  -มีภาวะซึมเศร้า

  -ขาดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ

  -มีความคิดและประสบการณ์แง่ลบทางเพศ หรือเคยถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็ก

  เหตุผลทางกายเช่น

  -ช่องคลอดแห้ง

  -มีโรคประจำตัวเช่นการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดัน 

  -ระบบประสาทบริเวณอุ้งเชิงกรานได้รับความเสียหาย 

  -การใช้ยาบางชนิด

  จริงๆแล้วควรหาสาเหตุทางกายและแก้ไขให้ได้ก่อน หากเป็นเรื่องสาเหตุทางใจการรักษาก็คือการปรับทัศนคติเช่นการศึกษากระบวนการมีเพศสัมพันธ์ การกระตุ้นเล้าโลม และการตอบสนองทางเพศ เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ดูแลสุขภาพทั่วไปเช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

  หากคิดว่ามีโรคที่ทำให้กระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ควรปรึกษาแพทย์ทั่วไปหรือสูตินรีแพทย์ หากเป็นเรื่องทางจิตใจแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง อาจขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากสูตินรีแพทย์ได้เช่นกันค่ะ