ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 18 ก.พ. มีเพศสัมพันธ์ 25 ก.พ. กินยาคุมฉุกเฉิน จะคุมอยู่ไหม

 •   Onnapa
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันได้เป็นประจำเดือนวันที่18เดือนภุมพาพันธ์เป็น5วันแล้วก็หาย แล้ววันที่25เดือนกุมพาตอนกลางคืนได้มีเพศสัมพันธ์แต่แฟนปล่อยใน3รอบ แล้วตอนเช้าได้ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินกินภายใน24ชมกิน2เม็ดพร้อมกัน อยากทราบว่าจะคุมอยู่ไหมคะแล้วประจำเดือนรอบถัดไปจะมาวันไหน

  สวัสดีค่ะ คุณ Onnapa,

                    หากประจำเดือนมา 18 ก.พ. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 25 ก.พ. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในช่วง 12-24 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%

                    หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ อาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน โดยเลือดที่ออกถือเป็นผลข้างเคียงจากยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ แต่ในบางรายอาจไม่มีเลือดออกก็ได้ค่ะ

                    สำหรับประจำเดือนจริงๆ นั้น มักจะมาในช่วงเวลาเดิม หรืออาจมาช้ากว่ากำหนดก็ได้

                     การจะทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรรอประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว และอาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ