ถามแพทย์

 • มีเจ็บหัวนม แล้วไม่เจ็บแล้ว แต่มีตุ่มขึ้นที่หัวนม ลานหัวนมบวม ประจำเดือนไม่มา เพราะอะไร

 •  ปริม 'ได๋
  สมาชิก
  ไม่เจ็บไม่คัดเต้าเจ็บแต่หัวนมเวลาจับอยู่สามสี่วันตอนนี้ไม่เจ็บแล้วลานหัวนมบวมๆขึ้น มีตุ่มๆขึ้นที่หัวนม2-3 ตุ่ม หัวนมจะแข็งๆตั้งขึ้นตอนเช้า ก่อนหน้ามี พสพ ไม่ใส่ถุงแต่ปล่อยนอก เปรี้ยวปากอยากกิน อาการเหมือน ปจด จะมาก็ไม่มาค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ปริม 'ได๋,

                       การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น หากประจำเดือนไม่มาเมื่อถึงเวลาที่ควรมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ให้รอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในเวลาไม่นานนี้ค่ะ โดยอาการเจ็บหัวนมและหัวนมบวมๆ อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ค่ะ

                        สำหรับตุ่ม ที่ขึ้นอยู่บริเวณลานหัวนม น่าจะต่อมไขมันที่หัวนม (Montgomery gland) ที่ทำหน้าที่ผลิตสารหล่อลื่นให้หัวนม ซึ่งโดยปกติจะไม่เห็นหรือคลำไม่ได้ แต่หากเกิดการอุดตัน หรือขยายตัวออก ก็จะนูนจนเห็นเป็นตุ่มได้ และจะยุบกลับหายไปได้เอง และอาจนูนกลับขึ้นมาใหม่ก็ได้ ไม่ได้ผิดปกติอะไร และไม่ได้เป็นการบอกว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ