ถามแพทย์

 • เป็นเชื้อราในช่องคลอด

 • เป็นเชื้อราในช่องคลอดรอบที่ 2 ค่ะ หายไปประมาณ 2 อาทิตย์ก็เป็นอีก แฟนเป็นเชื้อราที่เล็บมือ เวลามีเพศสัมพันธ์มีการใช้นิ้วบ้าง อยากทราบว่าเชื้อราที่เป็นเกิดจากเชื้อราที่นิ้วของแฟนได้ไหมคะ ไปหาหมอได้ไตรโคมาโซมาสอดคะ

   สวัสดีคะคุณ วาสนา ใจเที่ยงธรรม

  ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ เชื้อราที่ติดที่ช่องคลอดกับที่นิ้วหรือเล็บเป็นเชื้อราคนละตัวกันค่ะ 

  เชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อที่เล็บเป็นกลุ่ม dermatophyte ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อผิวๆค่ะ การรักษาจะใช้ยาทา ฆ่าเชื้อราได้ค่ะ แต่ถ้ามีการติดเชื้อลึกเข้าไปอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยากินค่ะ และยาต้องกินต่อเนื่องถึง หกเดือนค่ะ และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะ เพราะต้องตรวจว่าไม่มีปัญหาตับอักเสบค่ะ 

  แต่เชื้อราที่ติดทีช่องคลอดเป็นเชื้อยีสต์ ซึ่งการรักษาใช้ยาสอด ค่ะ 

  การติดเชื้อในแต่ละที่ถึงเป็นเชื้อราแต่ถ้าเป็นการติดเชื้อคนละที่เชื้อจะเป็นคนละกลุ่มของเชื้อราค่ะ