ถามแพทย์

 • เป็นหูดหงอนไก่ ยังจะสามารถมีลูกได้ไหมครับ

 •  
  สมาชิก
  คือตตอนนี้อยากมีลูกมากครับ แต่บังเอิญเป็นหูดหงอนไก่ ถ้ารักษาไปสักพักแล้วรอยโรคหาย ผมจะสามารถมีลูกได้ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ YourHight Hett,

                        หากฝ่ายชายเคยเป็นหูดหงอนไก่ ไม่ได้ส่งผลให้ทารกครรภ์ติดเชื้อ ดังนั้นสามารถที่จะมีลูกได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายชายยังมีการติดเชื้ออยู่ หากมีเพศสัมพันธ์ เชื้อก็จะสามารถแพร่ไปสู่ฝ่ายหญิงได้ และหากฝ่ายหญิงเกิดการติดเชื้อในระหว่างที่ตั้งครรภ์ หูดมักมีขนาดใหญ่และหลายตำแหน่งได้ เนื่องจากฮอร์โมนที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์ แต่หูดหงอนไม่จะไม่ติดไปยังทารกในครรภ์ แต่ในขณะคลอด โดยเฉพาะการคลอดทางช่องคลอด เชื้อไวรัสหูดอาจติดไปสู่ทารกในขณะคลอดได้ ซึ่งจะทำให้ทารกเป็นโรคหูดที่บริเวณกล่องเสียงได้ในเวลาต่อมา ซึ่งเกิดจากการที่ทารกกลืนเอาสารคัดหลั่งซึ่งมีเชื้อไวรัสหูดอยู่ในระหว่างที่คลอดออกมา 

   
  สมาชิก
  แล้วทำอย่างไรถึงจะคลอดอย่างปลอดภัยครับ