ถามแพทย์

  • เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี ควรดูแลตนเองและป้องกันไม่ให้คนอื่นติดเชื้อได้อย่างไร

  •  Liwsin
    สมาชิก

    เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี มีโอกาสหายไหมครับ มีโอกาสรุนแรงไหมครับ ตอนนี้ค่าตับยังปกติ

    ติดต่อคนในครอบครัวไหม ต้องปฎิบัติตัวหรือระวังเรื่องใดบ้างครับ กลัวติดคนในครอบครัว

    สวัสดีค่ะ คุณ Liwsin โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้ทางเลือด, เพศสัมพันธ์และถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะคลอด ผู้ที่ติดเชื้อนี้มีโอกาสที่จะเกิดโรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ *ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรังจะไม่มีอาการจนกว่าตับจะเกิดการทำลายรุนแรง โดยอาการของโรคตับแข็งที่เป็นชัดเจนได้แก่ อาการตัวตาเหลือง ท้องโต ขาบวม เป็นต้น การรักษา : แพทย์จะพิจารณาตามระยะของโรค โดยระยะเริ่มแรกอาจยังไม่จำเป็นต้องเริ่มยาที่รักษาทันที แต่แพทย์จะนัดติดตามอาการและเจาะเลือดเป็นระยะๆ จนกว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี การป้องกัน : อย่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น การเจาะหูหรือการสักตามร่างกาย ควรเลือกใช้บริการที่ร้านที่มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเข็มที่ใช้ต้องผ่านการเชื้อแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกรณีของคุณ Liwsin สามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวตามปกติค่ะ แต่หลีกเลี่ยงตามที่กล่าวตามข้างต้น *แนะนำให้พาคุณพ่อ คุณแม่ ภรรยาและลูกไปตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบนี้ด้วยค่ะ. หากคนในครอบครัวไม่มีการติดเชื้อ อาจพิจารณาการรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ค่ะ