ถามแพทย์

 • โอกาสในการติดเชื้อ HIV จากการลงบ่อโคลนในช่วงระหว่างที่มีประจำเดือน

 •  Eye No Shy
  สมาชิก
  ตอนเข้าค่ายดิฉันเป็นประจำเดือนค่ะ แล้วต้องปฏิบัติกิจกรรมฐานผจญภัย ซึ่งในแต่ละฐานมีน้ำโคลน แล้วอาจารย์บังคับให้เล่นทุกคน ดิฉันบอกอาจารย์ไปแล้วว่าเป็นประจำเดือน อาจารย์ก็ให้ลงค่ะ และในกลุ่มสีของดิฉันมีคนเป็นประจำเดือน 5 คนแล้วก็เล่นฐานนำ้ในบ่เดียวกัน อย่างนี้ทำให้ติดhivไหมค่ะ แบบเลือดผสมเลือดอ่ะค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Eye No Shy,

                  การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เกิดได้ 3 ทางคือ

                1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV ทั้งกับเพศเดียวกันและตรงกันข้าม 

                2. การเชื้อทางเลือด เช่น พบในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือ การเกิดอุบัติเหตุโดนเข็มที่ปนเปื้อนเลือดมีเชื้อแทง หรือเลือดกระเด็นเข้าตา ส่วนการรับเลือดและการรับการปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ปัจจุบันแทบไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะจะมีการตรวจหาเชื้อ HIV ในเลือดที่จะบริจาคให้ผู้อื่นก่อนทุกราย 

               3. การติดต่อจากแม่ที่มีเชื้อสู่ทารกในครรภ์หรือขณะคลอด

              ส่วนการลงไปในบ่อโคลนนั้น โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV แทบเป็นไปไม่ได้ เนื่องจาก

              - แม้มีเลือดจากผู้อื่นเปื้อนอยู่ในบ่อโคลน ก็เป็นเพียงปริมาณน้อยนิด เมื่ออยู่ในโคลน เลือดก็ย่อมเจือจางลง และหากเลือดมีเชื้อ HIV หรือเชื้ออื่นๆ ก็ตาม ย่อมถูกเจือจางจนมีปริมาณเพียงน้อยนิดมาก

             - เมื่อเชื้อไวรัส HIV ออกจากร่างกายของผู้ที่มีเชื้อ เชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน เพราะสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกาย ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อ

              - หากร่างกายไม่มีบาดแผล เชื้อก็ไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ และการมีประจำเดือนก็ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อ HIV ค่ะ