ถามแพทย์

  • กินยาคุมแบบ 28 เม็็ด ลองเปลี่ยนยี่ห้อแล้วประจำเดือนไม่มา อยากทราบว่าทำไมประจำเดือนไม่มา

  •  Aon Jindarat
    สมาชิก
    พอดีทีแรกกินยาคุม แอนนา 28 เม็ด กินมาได้ 4-5 เดือน ประจำเดือนก้มาปกติ แต่อยากจะลองเปลี่ยนยี่ห้อใหม่พอกินหมดแผงก้อปลี่ยนยามากินยาคุมมินนี่ 28 เม็ด ได้ 1 เดือนแต่กินยาผิดแถว(ย้อนศร)พอกินหมดแถวที่กินผิดก้กับมากินตามแถวที่ถูกจนหมดแผง ประจำเดิอนยังไม่มาถึงวันที่ประจำเดือนต้องมาได้ก้ไม่มา ตอนนี้เร่มเกมแผงใหม่ได้ 3-4 วันแร้ว อยากทราบว่าทำไมประจำเดือนไม่มาค่ะ?
    สวัสดีค่ะ คุณ Aon Jindarat @การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น @ยาคุมกำเนิดแบบ 28เม็ด ในเม็ดที่ 1-21 จะมียาฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งยี่ห้อโดยส่วนใหญ่จะใส่ยาฮอร์โมนนี้ปริมาณเท่ากัน หากรับประทาน 21เม็ดแรกสลับเม็ดจะไม่ผลต่อการคุมกำเนิดหรือระดับยาค่ะ แต่ยาเม็ดที่ 22-28 จะเป็นวิตามิน ไม่มียาฮอร์โมน ดังนั้นหากมีการสลับเม็ดที่ 1-21 กับเม็ดที่ 22-28 จะทำให้ระดับฮอร์โมนเพศไม่สมดุล มีเลือดออกทางช่องคลอดกระปริดกระปรอยได้ค่ะ ****ส่วนกรณีของคุณ Aon Jindarat ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ขาดประจำเดือนได้ค่ะ แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ หากไม่ตั้งครรภ์ให้รอดูประจำเดือนก่อน หากยังคงขาดประจำเดือนต่อเนื่องในแผงนี้ แนะนำไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคนะคะ