ถามแพทย์

  • กำหนดนัดฉีดยาคือ 10 พ.ย. ได้เริ่มทานยาคุมไปตั้งแต่ 20 ต.ค. กินยาหมดแล้วประจำเดือนยังไม่มา ทำอย่างไร

  • พอดีว่าฉีดยาคุมกำเนิดแล้วครบกำหนดของฉีดยาคุมวันที่ 10 ของเดือน พฤศจิกายนแต่เริ่มกินยาคุมกำเนิดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมประมาณวันที่ 20 ตุลาคมพอดียาคุม ที่กินเป็นแบบ 21 เม็ดกินหมดแผงตั้งแต่วันอังคารที่แล้วจนครบ 7 วันแล้วประจำเดือนยังไม่มาแล้วจะเริ่มกินยาคุมตอนไหนเริ่มวันไหนหรือว่าต้องรอให้ประจำเดือนมาใหม่ก่อน หรือว่าต้องเริ่มแผงใหม่ในวันอังคารนั้นเลยถ้าซื้อที่ตรวจมาตรวจแล้วไม่ได้ท้องเริ่มแผงใหม่ได้เลยใช่ไหมคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ กรรณิการ์ พัฒนโพธิ์,

                          หากกำหนดวันนัดฉีดยาคุมกำเนิดคือวันที่ 10 พ.ย. โดยปกติ หากต้องการเปลี่ยนเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ก็ควรเริ่มทานในวันที่ 10 พ.ย. อย่างไรก็ตาม หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดไปตั้งแต่ 20 ต.ค. แล้ว เมื่อทานครบ 21 เม็ด ก็ให้เว้นระยะ 7 วัน แล้วเริ่มทานแผงใหม่ต่อไปได้เลย แม้จะไม่มีประจำเดือนมา เนื่องจากผลของยาฉีดคุมกำเนิดจะยังคงออกฤทธิ์ต่อเนื่องมาอยู่ ซึ่งฮอร์โมนจากยาฉีด จะไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางลง ประจำเดือนจึงไม่มีออกมา ทั้งนี้ การที่ประจำเดือนไม่มา ไม่น่าเกิดจากการตั้งครรภ์ เนื่องจากยาฉีดคุมกำเนิดนั้น จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% 

                            อย่างไรก็ตาม หากไม่แน่ใจ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ให้เริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไปได้เลย (เมื่อเว้นครบ 7 วันแล้ว)