ถามแพทย์

  • กำหนดฉีดยาคุมคือ 30 ม.ค. 62 จะเปลี่ยนมากินยาคุม กินวันที่ 4 ม.ค. ได้ไหม

  • เปลี่ยนมากินยาคลุมแทนการฉีดแต่หนูกินก่อนกำหนดวันที่ไปฉีดได้ไหมค่ะ กำหนดไปฉีดวันที่ 30ม.ค62 แต่หนูกินยาไปวันที่ 4ม.ค62

     สวัสดีค่ะ คุณ ก็ฟิล์มไง จะใครล่ะ,

                         หากกำหนดนัดฉีดยาคุมกำเนิดเข็มต่อไปคือ 30 ม.ค. 62 เมื่อต้องการเปลี่ยนมายาเม็ดคุมกำเนิด ก็ควรเริ่มทานในวันที่ 30 ม.ค. 62 การทานเร็วกว่ากำหนดนัด ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด ในทางตรงข้าม อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการได้รับยาฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะ