ถามแพทย์

 • เต้านม

 •  Nutcha Prechanon
  สมาชิก
  แต่ก้อนข้างที่เจ้บข้างซ้านค่ะ เกือนถึงรักแ แต่ใม่ถึงค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ  Nutcha Prechanon

      ก้อนที่เต้านมเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ อาจเป็นถุงน้ำหรือซีสต์ ก้อนไขมัน หรือ ก้อนเนื้องอก  ก็เป็นได้ ส่วนการเป็นงมะเร็งเต้านมนั้นมีปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุ มีพันธุกรรมมะเร็งเต้านมในครอบครัว มีการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นเวลานาน เป็นต้น

      การตรวจคัดกรองเต้านมเพื่อให้ตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนั้น มีหลายวิธี เช่น การคลำเต้านมด้วยตนเองหรือโดยบุคลากรทางการแพทย์ การเอกซเรย์เต้านม การอัลตราซาวน์เต้านม หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นต้น การอัลตราซาวน์เต้านมจะสามารถดูลักษณะก้อน และบอกความเสี่ยงในการเป็นอันตรายหรือไม่ได้ค่ะ แต่อาจต้องนำชิ้นเนื้อบริเวณนั้นมาตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฎิบัติการด้วยแล้วแต่กรณีค่ะ

  แนะนำว่าหากยังสงสัย หรือไม่แน่ใจควรสอบถามแพทย์ที่ดูแลรักษา จะสามารถให้คำตอบได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษามากที่สุดค่ะ