ถามแพทย์

 • เด็กอายุ 3-4 ขวบ ไอเยอะมาก หาหมอแล้ว 3 คลินิกแต่ก็ยังไม่หายเลย ควรทำอย่างไร

 •  Onanong Tongmark
  สมาชิก
  เนื่องด้วยเด็กอายุ 3-4 ขวบ ไอเยอะมาก หาหมอแล้ว 3 คลินิกแต่ก็ยังไม่หายเลยค่ะ ทั้งฉีดยา กินยา เวลาไอเด็กจะร้องหน่อยๆเพราะเจ็บค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะ เพราะขนาดหาหมอ พ่นยา ฉีดยาก็ไม่หายเลยค่ะ ทางบ้านกลุ่มใจมากเลยค่ะ

  สวัสดีครับ คุณ Onanong Tongmark

  ในเด็กเล็ก การติดเชื้อในทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย เพราะภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่สมบูรณ์ครับ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล และไอได้ง่ายครับ  

  โดยทั่วไป หากเป็นการติดเชื้อไวรัส มักจะใช้เวลาราว 5-7 วัน กว่าร่างกายของเด็กจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันมากำจัดเชื้อนั้น  โดยระหว่างนี้ ก็ควรให้เด็กดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารอ่อนๆ และรับประทานยาตามอาการ  และควรลาป่วยกับทางโรงเรียนไปก่อน ถ้ายังมีอาการไอมากครับ

  อย่างไรก็ดี ถ้าพบแพทย์ที่คลินิกมา 3 ที่แล้ว ยังไม่ดีขึ้น  ก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องสาเหตุไอเรื้อรังที่พบได้ในเด็ก เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด  อาการหลอดลมอักเสบ  ด้วยเหตุนี้ จึงควรไปพบกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าต้องตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ (เช่น เอกซเรย์ปอด) เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ Onanong Tongmark

  ในเด็กเล็ก การติดเชื้อในทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย เพราะภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่สมบูรณ์ครับ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล และไอได้ง่ายครับ  

  โดยทั่วไป หากเป็นการติดเชื้อไวรัส มักจะใช้เวลาราว 5-7 วัน กว่าร่างกายของเด็กจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันมากำจัดเชื้อนั้น  โดยระหว่างนี้ ก็ควรให้เด็กดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารอ่อนๆ และรับประทานยาตามอาการ  และควรลาป่วยกับทางโรงเรียนไปก่อน ถ้ายังมีอาการไอมากครับ

  อย่างไรก็ดี ถ้าพบแพทย์ที่คลินิกมา 3 ที่แล้ว ยังไม่ดีขึ้น  ก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องสาเหตุไอเรื้อรังที่พบได้ในเด็ก เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด  อาการหลอดลมอักเสบ  ด้วยเหตุนี้ จึงควรไปพบกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าต้องตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ (เช่น เอกซเรย์ปอด) เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับ