ถามแพทย์

 • เจ็บหน้าอก

 •  KingGung Super
  สมาชิก
  ช่วงเวลาหายใจเข้าเต็มปอด จะมีอาการเจ็บหน้าอกฝั่งซ้าย หรือเวลาไอ เป็นบ้างครั้งครับ แบบนี้ผมมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือปอดบ้างไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ KingGung Super,

                   อาการเจ็บหน้าอก เวลาหายใจลึกๆ หรือเวลาไอ อาจเกิดจาก

                   1.การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก จากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือมีอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึกๆ ไอ หรือจาม  มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                   2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล่ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก สาเหตุจะคล้ายกับารบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 

                  นอกจากนี้ อาการเจ็บหน้าอก อาจเกิดจากโรคต่างๆ เช่น มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แต่หากเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อาการคือจะเจ็บแน่นหน้าอกอย่างฉับพลันทันที ร่วมกับอาการเหนื่อย โดยจะเกิดในขณะที่ออกแรงทำงาน เช่น ออกกำลังกาย ใช้แรงทำงานหนัก เป็นต้น และอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อได้พัก

                   หากไม่มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น สาเหตุก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าอกหรือกระดูกซี่โครงอักเสบ ซึ่งการดูแลตนเอง ได้แก่ งดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก การประคบร้อนบริเวณที่ปวด หากปวดมาก อาจใช้ยาแก้ปวดทาน หากอาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ นอกจากอาการเจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ