ถามแพทย์

 • เจ็บกลางหน้าอก แน่น หายใจไม่เต็มปอด อยากทราบว่าอันตรายไหม

 •  Aeing
  สมาชิก

  เจ็บกลางอกซ้าย บ้างทีก้อไปถึงซี่โครงแต่บางทีนั่งเฉยก้อแน่นหน้าอก หายใจไม่เต็มปอดค่ะเป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ ไม่ทราบจะอันตรายไหม

   สวัสดีค่ะ คุณ Aeing,

                       อาการเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจไม่เต็มปอด อาจเกิดจาก

                   1. มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด อาการคือ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ หายใจเร็ว ไอ สะอึก นอนราบไม่ได้ ต้องนอนเอนตัวหรือนั่ง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบติดเชื้อ วัณโรคปอด มะเร็งปอด หรือเป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด มีภาวะหัวใจล้มเหลว ตับแข็ง เป็นต้น

                  2.ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ จะมีอาการเจ็บหน้าอกข้างใดข้างหนึ่ง และยิ่งเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่ได้ มักมีอาการเหนื่อยร่วม อาจเกิดเองโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีโรคในปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม วัณโรคปอด หอบหืด โรคพังผืดในปอด มะเร็งปอด เป็นต้น หรือจากอุบัติเหตุ เช่น แผลจากการถูกแทง ถูกรถชน หรือปอดแตกหลังเล่นกีฬา 

                   3. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นแบบเจ็บแปล๊บๆ โดยจะเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าและออกลึกๆ อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่และที่หลัง อาการจะดีขึ้นเมื่อหายใจเบาๆ หรือนอนตะแคงทับปอดข้างที่มีการอักเสบไว้ สาเหตุอาจมาจากการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศดังข้างต้น รวมถึง ปอดบวม วัณโรคปอด ปอด มะเร็งปอด โรคภมูิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

                 4. กล้ามเนื้อและกระดูกซี่โครงอักเสบ จากอุบัติเหตุ การใช้งานมากไป เช่นยกของหนัก หรือใช้งานผิดท่าทาง อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                  5. โรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อาการคือเจ็บแน่นหน้าอก โดยอาจเจ็บตรงกลางหน้าอกหรือค่อนไปทางซ้าย หรือบริเวณลิ้นปี่ขึ้นอย่างฉับพลันทันที อาจมีร้าวไปบริเวณกราม ไหล่ แขนได้ และมีอาการเหนื่อยร่วม อาจมีอาการหายใจไม่เต็มอิ่ม เวียนหัว โดยอาการจะเกิดในขณะที่ออกแรงทำงาน เช่น ออกกำลังกาย ใช้แรงทำงานหนัก เป็นต้น และอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อได้พัก เป็นต้น นอกจากนี้ ได้แก่ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น

                   6. กรดไหลย้อน จะมีอาการอปวดแสบร้อนหรือจุกบริเวณลิ้นปี่และหน้าอก อาหารไม่ย่อย เรอบ่อย มีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมในคอ หรือเจ็บคอ ระคายเคืองคอ มีคลื่นไส้หลังรับประทานอาหาร เป็นต้น

                   นอกจากนี้อาจเกิดจากความเครียด วิตกกังวลได้

                    หากมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่ตลอดเวลา หรือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมเช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และอาจส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ๊กซเรย์ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น