ถามแพทย์

 • เจ็บหน้าอกขวามา 3-4 วัน เจ็บทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม และยกของหนัก เป็นอะไร

 •  Aranya Wongsricha
  สมาชิก
  หนูเป็นมาประมาน3-4วันแล้ว เจ็บหน้าอกขวามาก ทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม หนูก็ไม่สบายด้วยไอเกือบทุก5นาที เจ็บทุกครั้งที่ไอและยกของหนัก ซึ่งอยากรู้ว่าหนูเป็นอะไรคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Aranya Wongsricha,

                      อาการเจ็บหน้าอก เวลาใช้ที่ไอหรือจาม หรือยกของหนักดังกล่าว อาจเกิดจาก

                   1.การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก จากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทันทีทันใด หรือเกิดอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น รวมถึงอาจเกิดจากการไอบ่อยๆ ไอเรื้อรัง หรือมีการไอที่รุนแรงก็ได้ อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม ดังที่เล่ามา มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล่ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก สาเหตุจะคล้ายกับารบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก นอกจากนี้ อาจเกิดจากเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังบางชนิด เป็นเนื้องอกที่ข้อต่อ เป็นต้น

                 การดูแลตนเองในเบื้องต้น ได้แก่ งดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก การประคบร้อนบริเวณที่เจ็บ หากมีอาการเจ็บมาก อาจใช้ยาทาน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) ไพรอกซิแคม (piroxicam), เซเลโคซิบ (celecoxib) เป็นต้น 

                นอกจากนี้ต้องพยายามรักษาอาการที่เป็นหวัดอยู่ให้หาย โดยการดื่มน้ำมากๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และทานยาแก้ไอและแก้แพ้ เพื่อลดอาการไอและจาม เป็นต้น