ถามแพทย์

  • เจ็บท้องและปวดหลัง

  •  Pin Tira
    สมาชิก
    มีอาการหายใจแล้วเจ็บท้องและปวดหลังด้านขวาเป็นอะไรค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Pin Tira @อาการปวดท้องนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้องอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ เป็นต้น ส่วนอาการปวดหลัง สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น กล้ามเนื้ออักเสบ พยาธิสภาพที่เอ็นหรือกระดูก หรืออวัยวะที่อยู่ค่อนไปทางด้านหลัง จากที่คุณ Pin Tira สอบถาม หากอาการปวดท้องและปวดหลังเป็นด้านขวา ด้านเดียว อวัยวะอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น พยาธิสภาพที่ตับ พยาธิสภาพที่ถุงน้ำดี หรืออาจเป็นพยาธิสภาพที่ไต เป็นต้น **แนะนำคุณ Pin Tira ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ