ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมกำเนิด มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ไหม แล้วถ้าใส่ถุงยางด้วย ยังมีโอกาสท้องไหม

  • ไม่ทราบว่าเคยมาข่าวหรือว่า เคยเจอเคสที่ว่า ฝังยาคุมกำเนิด ในฝ่ายหญิง แล้ว เกิดการตั้งครรภ์บ้างมั้ยครับ

    แล้วอย่าง ถ้าฝ่ายหญิงคุมกำเนิดด้วยการฝังยาคุม ฝ่ายชายใช้ถุงยางตอนมี เพศสัมพันธ์ุ % โอกาศที่จะตั้งครรภ์ยังมีมั้ยครับแล้วมันสูงมากน้อยขนาดไหน

    สวัสดีค่ะ คุณ วุฒิ ศรีวิไล,

                         ไม่มีวิธีคุมกำเนิดชนิดใด รวมถึงการทำหมัน ที่จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้น การตั้งครรภ์จึงสามารถเกิดขึ้นได้ แม้จะฝังยาคุมกำเนิด อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก ตามทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน และจากรายงานต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมใน 3 ปี 

                           ทั้งนี้หากได้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกค่ะ