ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 10-19 และมาอีกวันที่ 23 มีปวดท้อง เจ็บท้อง เป็นอะไร

 •  Nooyui indy
  สมาชิก
  ขอสอบถามน่อยคะเจ็บท้องปวดท้องแล้วปจดมาคะ มา2รอบต่อเดือน คือวันที่10_19คะแล้วพอวันที่23จนถึงวันนี้ปจดก็ยังไม่หยุด ปจดมาแบบปานกลางคือไม่ได้เยอะมากมีอาการปวดท้องนืดน่อยร่วมด้วย จะเป็นอะไรมากไหมคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Nooyui indy,

                 การมีเลือดออกในวันที่ 10-19 และมาอีกครั้งในวันที่ 23-27 ร่วมกับอาการปวดท้องน้อย อาจเกิดได้จาก

                1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ดังนั้นหากมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจหาการตั้งครรภ์เป็นอันดับแรกค่ะ

                2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) 

                4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้วไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติดังกล่าวค่ะ