ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา 4เดือน ได้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน 10 วัน ประจำเดือนก็ยังไม่มา ควรทำอย่างไร

  • สวัสดีค่ะคุณหมอ ตอนนี้ประจำเดือนไม่มา 4เดือนแล้วค่ะ มาล่าสุดตอนประมาณวันที่13 เดือนพฤษภาคมค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยจนถึงวันนี้ เคยตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนสิงหาคมแล้วค่ะ ไม่ได้ตั้งครรภ์คะ เลยได้ยาโฮโมนมาทาน ประมาณ10วันค่ะ ตอนนี้ยาก็หมดไปหลายวันแล้ว ประจำเดือนก็ยังไม่มาค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เจ้าหญิง มีโอ แห่งราชอาณาจักรราชาสิงห์

    การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น

    จากที่เล่ามา หากได้รับยาฮอร์โมนปรับประจำเดือนแบบที่รับประทาน 10 วัน แล้วยังขาดประจำเดือน อาจเป็นไปได้ว่าการขาดประจำเดือนเป็นจากการที่มีพยาธิสภาพของต่อมใต้สมอง หรือจากสาเหตุอื่นๆ

    แนะนำคุณ เจ้าหญิง มีโอ แห่งราชอาณาจักรราชาสิงห์ กลับไปพบแพทย์ที่ดูแลอีกครั้งนะคะ เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ