ถามแพทย์

 • เคยถ่ายเลือดสีดำทั้งก้อนและน้ำปวดท้องถ่ายเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมครับ

 •  falamrai
  สมาชิก
  คือช่วงเดือนกันยายน เคยถ่ายเลือดสีดำนาแล้วครับ ปวดท้องถ่ายมีสีดำอย่างเดียวทั้งก้อนและน้ำออกพร้อมกันคล้ายท้องเหลว อุจจาระสีดำด้วย ตอนนี้ไม่มีล่ะ มีแต่มูกเลิอด เสี่ยงมะเร็งไหมครับ ผมอายุ20
  falamrai  falamrai
  สมาชิก
  ตอนนั้นที่เป็นเลือดสีดำ ปวดท้องถ่ายท้องเสีย เจ็บรูทวารด้วย