ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นประจำเดือน กินยาคุมฉุกเฉิน แต่ยังมีเลือดไหลอีก 2 อาทิตย์ จะท้องไหม

 •  kanokwannajaja
  สมาชิก
  คุณหมอคะ คือดิฉันมีอะไรกับแฟนหลั่งในตอนเป็นประจำเดือน แล้วกินยาคุมฉุกเฉินไป แล้วผ่านมา2อาทิตย์แล้วเลือดยังไหลออกทางช่องคลอดไม่หยุด ดิฉันนึกว่าเป็นประจำเดือนปกติแล้วดันมีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งในอีก แบบนี้จะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ kanokwannajaja,

                  หากเลือดที่ออกไม่ได้อยู่ในช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา และมานานถึง 2 สัปดาห์ดังกล่าว เลือดที่ออก ก็ไม่ใช่ประจำเดือนที่ปกติ ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95%

                  สำหรับเลือดที่ออกนาน 2 สัปดาห์ดังกล่าว อาจเกิดจาก

                 1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น โดยอาจเกิดการตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ แต่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                 2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีตกขาวที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการมีตกขาวปนเลือด และจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                 3. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                 4. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ 

                 5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                 สำหรับยาคุมฉุกเฉิน ก็อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้เช่นกัน

                แนะนำว่า หากก่อนหน้านี้เคยมีเพศสัมพันธ์ อาจตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกจากช่องคลอดไม่หยุด หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ปวดท้องน้อย ตกขาวผิดปกติ เป็นต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาค่ะ