ถามแพทย์

 • เกร็ดเลือดสูง เม็ดเลือดแดงเล็ก เสี่ยงโรคร้ายไหม รบกวนคุณหมอชี้แจงคะ

 •  panpan
  สมาชิก
  ปรึกษาเรื่องตรวจพบเกล็ดเลือดสูง กับ การสมัครแอร์ ก่อนสมัครทางสายได้ให้ไปตรวจสุขภาพ ตรวจพบเกล็ดเลือดสูง 419 และเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติ และพบโลหิตจางนิดนิดหน่อย ทางรพ.comment มาว่าอาจเกิดจากขาดธาตุเหล็ก หรือมีภาวะธารัสซิเมีย เราได้ผลรู้สึกกังวลใจมาก อยากปรึกษาว่าเป็นโรคร้ายแรงรึป่าว โดยปกตอไม้ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์ -จำนวนเม็ดเลือดขาว 7.2 -ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง 11.4 -เม็ดเลือดแดงอันแน่น 36% -ขนาดเม็ดเลือดแดง 72.7 - ความเข้มข้นเฉลี่ย 31.1 #เกล็ดเลือด 419 ( สูงกว่าปกติ กลัวเป็นโรคร้ายแรง) สามารถรักษาให้กายขาดได้ไหม

  สาเหตุของภาวะที่จำนวนเกล็ดเลือดเพิ่มสูงขึ้นมีดังนี้

  1. การติดเชื้อ หรือภาวะอักเสบในร่างกาย
  2. ภายหลังการตัดม้าม หรือภาวะที่ม้ามทำงานได้ลดลง
  3. การบาดเจ็บ
  4. การเสียเลือด
  5. โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก
  6. Malignancy
  7. เกิดขึ้นเอง ไม่ทราบสาเหตุ

  เม็ดเลือดแดงที่ขนาดเล็กกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

  1. โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก
  2. โรคธาลัสซีเมีย 

  ถ้าต้องการตรวจเพิ่มเติมอาจจะตรวจระดับเหล็กในเลือด เพื่อยืนยันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ถ้าเป็นภาวะนี้จริงสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานธาตุเหล็กเสริมค่ะ