ถามแพทย์

 • การทานฮอร์โมนเมลาโทนิน ช่วยอะไรได้บ้าง ช่วยเรื่องความจำได้ไหม

 • อยากให้ร่างกายสร้างเยอะๆ ควรทำตัวยังไงครับ. หากรับประทาน ชนิดที่เป็นอาหารเสริมจะช่วยอะไรไหมครับ แล้วกรณีที่เราได้รับสารที่ออกฤทธิ์กดประสาท เป็นเวลานาน ผมรู้สึกได้เลยจำอะไรไม่ค่อยได้ มันจะกลับมาดีแบบเดิมได้ไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ นิธิวัฒน์ กล่าวกิติกุล

  ฮอร์โมนเมลาโทนินนี้ เป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งมาจากต่อมไพเนียลในสมอง ซึ่งฮอร์โมนนี้จะหลั่งออกมามากขึ้นในช่วงกลางคืน ช่วยให้ง่วงนอน และหลับค่ะ

  ในคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับบางกลุ่ม แพทย์อาจพิจารณาการใช้ยาฮอร์โมนเมลาโทนิน เช่น กลุ่มอาการเจ็ทแลค, กลุ่มอาการนอนหลับผิดเวลา, กลุ่มอาการนอนไม่หลับบางชนิด เป็นต้น

  ส่วนเรื่องการที่เคยได้รับสารออกฤทธิ์กดประสาทมานาน จนมีผลต่อความจำ อาจต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ

  แต่หากคุณ นิธิวัฒน์ กล่าวกิติกุล ต้องการดูแลเรื่องการนอนตนเองเบื้องต้น สามารถลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูก่อนได้ค่ะ โดย

  -ช่วงเวลาที่นอน ไม่ควรใช้เวลาช่วงนี้ไปทำกิจกรรมอื่นๆจนบั่นทอนเวลานอน 

  -จัดสถานที่นอนให้เหมาะ เช่น ใช้ม่านทีบแสง ไม่มีเสียงรบกวน เป็นต้น 

  -ก่อนนอนควรอาบน้ำ ทำจิตใจให้สบาย หรืออาจฟังเพลงเบาๆช่วยค่ะ