ถามแพทย์

  • ฮอร์โมนจากธรรมชาติตัวไหนที่ให้ผลดีเท่ากับฮอร์โมนสังเคราะห์

  •  Papayagirl
    สมาชิก

    ตอนนี้ตามท้องตลอดมีหลายยี่ห้อมากที่เคลมว่าเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติ เช่น ตังกุย กวาวเครือขาว ชะเอมเทศ ให้ผลดีเท่ากับฮอร์โมนสังเคราะห์

    จริงไหมคะคุณหมอ ตอนนี้ใช้โปรกีโนวาอยู่

    สวัสดีครับ สำหรับยาแผนปัจจุบัน จะมีการสังเคราะห์ ตัวยาที่ออกฤทธิ์จากห้องปฏิบัติการ มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวยา และมีปริมาณของยาในแต่เม็ดคงที่ รวมถึง มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ การทดลองกับสัตว์ทดลอง การทดลองในกลุ่มคน รวมถึงมีการติดตามผลข้างเคียง และการออกฤทธิ์ของยา มีการทำวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา และใช้ในการรักษาโรคตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนยาสมุนไพร มีฮอร์โมนตามธรรมาชาติเช่น Phytoestrogen ซึ่งออกฤทธิ์คล้าย estrogen มีประโยชน์ในการรักษาอาการวัยทองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณของยาในสมุนไพร การควบคุมคุณภาพการออกฤทธิ์ อาจไม่คงที่ นอกจากนี้การทดลองในกลุ่มคน ถึงการออกฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียง ยังมีน้อย หมอแนะนำให้คุณรับประทานยาแผนปัจจุบัน ตามข้อบ่งชี้การรักษา จะทำให้ปลอดภัยมากที่สุดครับ