ถามแพทย์

 • อ่านค่าการตรวจไวรัสตับอักเสบอย่างไรครับ

 •  Win Wind
  สมาชิก

  สวัสดีครับคุณหมอ...พอดีว่าผมไปตรวจไวรัสตับอักเสบ AและBมาครับ ผลการตรวจคือ

  Anti-HAV = Negative
  Anti-HBs = Positive (Level>10mIU/mL)

  คือผมสับสนว่าผมมีภูมิคุ้มกันไวรัสตัวไหนแล้วครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Win Wind,

                    ผล Anti-HAV = negative แปลว่าไม่เคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอมาก่อน

                    ผล Anti-HBs = positive แปลว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากเคยติดเชื้อมาก่อนและหายแล้ว หรือเคยได้รับการแีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน