ถามแพทย์

  • อาการไม่มั่นใจว่า เป็นโรคซึ่มเศร้า /โรคไบโพล่าร์/โรคเคลียด

  •  Season Change
    สมาชิก

    ส่วนอาการก่อนนี้ที่เป็นบ่อยไม่อยากคุยกับใครจะคุยเฉพาะที่จำเป็น บางครั้งจะมีอาการเสียใจ เศร้าทั้งที่ไม่มีปัญหาอะไร บางครั้งชอบคิดอะไรเดิมๆซ้ำเป็นกังวลกับเรื่องนั่นซึ่งเป็นบ่อย เช่นพูดดี มั่นใจว่าพูดถูก แต่เว้นระยะจะรู้สึกมันใช่เหรอมันดีเลยย้ำคิดย้ำเป็นกังวล พอคิดไม่ไม่ออกก็พยายามทำลืมหนีปัญหาจะไม่กลับไปคิดเรื่องที่ผิดพลาด บางคิดไม่มีใครเชื่อถือได้เวลาปรึกษาอะไรไม่มีใครจริงใจเชื่อถือได้  มาระยะหลัง อาการจะหงุดหงิดง่ายโมโหเวลาใครพูดหรือทำอะไรไม่ถูกใจไม่บ่อยครั้งที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้  จึงอยากสอบถามอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะหาทางรักษา /ขอบคุณค่ะ

     

    สวัสดีคะคุณ season change สภาวะที่คุณเป็นตอนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นลักษณะของความกังวลก่อนคะ ซึ่งอาการกังวล ความมั่นใจ อารมณ์โกรธ อารมณ์แปรปรวนจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าได้คะ แต่ต้องมีอาการต่อเนื่องกันสองอาทิตย์ หรือมากกว่านะคะ ดังนั้นหมอแนะนำว่าคุณควรที่ตะพบจิตแพทย์ เพื่อปรึกษาเรื่องการทำกลุ่มบำบัด หรือ คุยกับนักจิตวิทยาคะ การใช้ยาช่วยในเรื่องปรับอารมณ์ในกรณีของคุณก็มีประโยชน์คะ แต่ต้องอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์คะ