ถามแพทย์

 • เจ็บบริเวณหน้าอกและซี่โครง เวลาออกแรง คืออาการอะไรและอยากทราบวิธีรักษา

 • คือ เวลา ขึ้นบันได หรือ กระโดด หรือสิ่งที่ทำให้ร่างกายสะเทือนแรงๆ แล้ว จะเจ็บบริเวณ หน้าอก และ ซี่โครงอะครับ อาการแบบนี้คืออาการอะไร และ ขอวิธีรักษาด้วยนะครับ (เกิดกับผู้ชาย)

   สวัสดีค่ะ คุณ พชรภณ วัฒนกันต์,

                   อาการเจ็บบริเวณหน้าอก เวลาใช้แรงออกกำลัง หรือทำให้ร่างกายกระเทือนดังกล่าว อาจเกิดจาก

                   1.การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก จากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทันทีทันใด เช่น ผลักของอยู่แล้วเกิดการพลิกบิดตัว เป็นต้น นอกจากนี้อาจเกิดจากการไอเรื้อรังต่อเนื่อง การเกิดอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม รวมถึงการกระโดด ดังที่เล่ามา มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล่ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก สาเหตุจะคล้ายกับารบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก นอกจากนี้ อาจเกิดจากเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังบางชนิด เป็นเนื้องอกที่ข้อต่อ เป็นต้น

                  นอกจากนี้ อาการเจ็บหน้าอก อาจเกิดจากโรคต่างๆ เช่น มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอาการคือจะเจ็บแน่นหน้าอก อย่างฉับพลันทันที อาจมีร้าวไปบริเวณกราม ไหล่ แขนได้ และมีอาการเหนื่อยร่วม โดยจะเกิดในขณะที่ออกแรงทำงาน เช่น ออกกำลังกาย ใช้แรงทำงานหนัก เป็นต้น และอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อได้พัก

                   หากคุณ พชรภณ วัฒนกันต์ ไม่มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น รวมถึงมีประวัติของการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือกระดูกซี่โครงมาก่อน สาเหตุก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าอกหรือกระดูกซี่โครงอักเสบค่ะ ซึ่งการดูแลตนเอง ได้แก่ งดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก การประคบร้อน หากปวดมาก อาจใช้ยาทาน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) ไพรอกซิแคม (piroxicam), เซเลโคซิบ (celecoxib) เป็นต้น หากอาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ นอกจากอาการเจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ