ถามแพทย์

 • มีแขนขาชาด้านซ้ายเกิดจากอะไรค่ะ

 •  Mitta Thaenhin
  สมาชิก
  สาเหตุเกิดจากอะไรคะ แล้วมีวิธีรักษาให้หายขาดมั้ย

   สวัสดีคะคุณ Mitta Thaenhin

  อาการแขนขา ด้านซ้ายมีอาการชา หรือ การที่แขนขาด้านในด้านหนึ่งมีอาการชา อาจจะเกิดได้จากสาเหตุดังนี้ค่ะ 

  1. ความผิดปรกติของสมองด้านตรงข้ามกับด้านที่มีพยาธิสภาพค่ะ เช่น อาจจะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบได้ค่ะ ซึ่งอาจจะมีอาการที่เป็นภายใน 24 ชม แล้วอาการก็ดีขึ้นหรือหายไปได้ค่ะ เรียก TIA transient ischemic strroke ซึ่งในคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องมีเรื่องของโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อน เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง ซึ่งอาจจะมีอาการเป็นแล้วหายไป หรือ อาจจะมีอาการต่อเนื่องได้ค่ะ อาการชา เนื่องจากอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเส้นเล็ก ทำให้มีเลือดบริเวณรอบๆ ไปเลี้ยงได้ทำให้มีแค่อาการชาค่ะ แนะนำรีบพบแพทย์ค่ะ เนื่องจากต้องดูว่าเรื่องโรคประจำตัวควบคุมได้หรือไม่ค่ะ
  2. เรื่องปลายประสาทอักเสบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส เช่น เรื่องของการติดเชื้องูสวัด อาจจะมาด้วยอาการ ชา ปวดได้คะ หรือ อาจจะเกิดจากปลายประสาทอักเสบเนื้องจากการขาดวิตามินบี สิบสองก็ได้ค่ะ พวกนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
  3. อาจจะมีปัญหาเรื่องของเกลือแร่ผิดปรกติส่วนใหญ่มักจะเป็นทั้งสองข้างๆ เท่ากันๆ 
  4. อาจจะมีปัญหาเรื่องของการคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีทำให้มีเรื่องของเส้นประสาทมีการอักเสบได้ค่ะ

  ดังนั้นอาจจะต้องหาสาเหตุก่อนค่ะ

  ช่วงนี้อาจจะลองรับประทานวิตามินบี พบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะ