ถามแพทย์

  • แต่ตรวจแล่วขึ้นขีดเดียวแล่วหนูมีโอกาศที่จะท้องเปล่าคะ. ขอบคุณสำหรับคำตอบร่วงหน้าเลยน่ะค่ะ

  • ปกติแล่วตัวเองต้องฉีดยาคุมกำเนิดตั้งแต่15เมษาแต่ไม่ไปแล่วไม่ำด้ฉีดน่ะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่7กรกฏมีอาการเจ็บนม1สัปดาห์ เวียนหัว อยากจะอ้วกแต่ไม่อ้วก ได้กลิ่นขนมปังก็เหม็น อาลมแปรปวนง่าย แต่ตรวจแล่วขึ้นขีดเดียวแล่วหนูมีโอกาศที่จะท้องเปล่าคะ. ขอบคุณสำหรับคำตอบร่วงหน้าเลยน่ะค่ะ
    สวัสดีค่ะ การฉีดยาคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวโดยส่วนใหญ่จะฉีดยาคุมกำเนิดทุกสามเดือนโดยหากไม่ได้ทำการฉีดยาคุมกำเนิดอีกการกลับคืนของการเจริญพันธุ์ภายหลังการฉีดยาคุมกำเนิดนั้น พบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์ 30% ในปีที่หนึ่งและ 90% ในปีที่สองหลังฉีดยาคุม ดังนั้นหากไม่ได้ทำการฉีดยาคุมและมีเพศสัมพันธ์จะมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ โดยวิธีการตรวจการตั้งครรภ์ คือ ใช้ปัสสาวะครั้งแรกตอนเช้าซึ่งมีความเข้มข้นมากที่สุด ทำการตรวจในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 4 สัปดาห์หลังจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย ซึ่งในผู้ที่ฉีดยาคุมมักจะไม่มีประจำเดือน จึงให้นับหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ไปอีก 2 สัปดาห์ค่ะ อาการเริ่มแรกของการตั้งครรภ์ คือ อาการคลื่นใส้ ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลียปวดท้องน้อย ปวดหัว อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้ไม่มีความจำเพาะต่อการตั้งครรภ์ แนะนำให้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาทำการตรวจจะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะ