ถามแพทย์

 • ปวดเมื่อยตามเนื้อตาม ตัวอ่อนเพลีย มีไข้เล็กน้อยเสี่ยงที่จะเป็นไข้เลือดออกไหม

 •  ฟ้า บะดาย
  สมาชิก
  อยู่ตื่นมาก้อปวดเมื่อยตามเนื้อตาม ตัวอ่อนเพลีย มีไข้เล็กน้อยเสี่ยงที่จะเป็นไข้เลือดออกไหมคะ

  คุณ ฟ้า บะตาย

  อาการไข้เลือดออกมักจะมีไข้สุง อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในระยะแรก  เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัวได้  ต่อมา อาจมีผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน  ถ้าเป็นเด็กจะซึมลง  เมื่อไข้ลงจะอาจมีอาการของเลือดออกตามระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ  ตับ ม้ามโต ได้  ซึมลงจนไม่รู้สึกตัว

  อาการที่คุณเล่ามา ไม่เหมือนไข้เลือดออกครับ  น่าจะเกิดจากไข้หวัด หรือ โรคอื่นๆ ที่ไม่ร้ายแรงมากกว่าครับ