ถามแพทย์

 • มีมูกปนเลือด 2 วัน ปวดบั้นเอว ปวดหน่วงท้องน้อย ตรวจแล้วไม่ท้อง ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  Suppakan Spk
  สมาชิก
  มีมูกปนเลือด 2 วัน แล้วมีอาการปวดบั้นเอว ปวดหน่วงๆท้องน้อย ตรวจการตั้งครรภ์แล้วไม่ขึ้น 2 ขีด นี่คืออาการก่อนเป็นประจำเดือน ควรไปแพทย์ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Suppakan Spk,

                  อาการมีมูกปนเลือด  อาจเป็น

                  1. เลือดออกช่วงไข่ตกและปนมากับตกขาว ซึ่งหากอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน หรือประมาณ 13-15 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือน และหากออกมาเพียง 1-2 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกได้

                  2. เป็นเลือดออกกะปริดกะปรอย และปนมากับตกขาว ซึ่งสาเหตุของเลือดออกกะปริดกะปรอย เช่น มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ หรืออาจเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น 

                  3.การติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอด  หรือมีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก ส่วนใหญ่จะมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย โดยมักมีสีผิดปกติ เช่น เขียว เหลือง มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ และอาจมีเลือดปน นอกจากนี้จะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ มีปวดท้องน้อย

                  4. มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก นอกจากอาการตกขาวปนเลือดแล้ว มักมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกกะปริดกะปรอย เป็นต้น

                   หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากออกมาเกิน 2 วัน หรือมีปริมาณมาก หรือยังคงมีปวดท้องน้อย หรือมีตกขาวที่ผิดปกติ  ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ