ถามแพทย์

 • อัลตร้าซาวด์อายุครรภ์ มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้กี่สัปดาห์

 •  Taxi Vinus
  สมาชิก
  อัลตร้าซาวด์มีความคลาดเคลื่อนกี่สัปดาห์ หมอบอกลูกได้8w3d
  Taxi Vinus  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Taxi Vinus

  ผลอัลตราซาวน์ทางหน้าท้องเพื่อดูความสมบูรณ์และอายุของเด็กในครรภ์นั้น ทำโดยสูตินรีแพทย์ได้ทุกไตรมาศของการตั้งครรภ์ โดยในช่วงไตรมาศแรกนั้น ความแม่นยำของอัลตราซาวน์จะมีค่อนข้างสูงค่ะ คือคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 สัปดาห์ แต่เมื่อท้องโตขึ้นเรื่อยๆ จะมีน้ำและเนื้อเยื่อมาขวางระหว่างเครื่องอัลตราซาวน์กับตัวเด็ก อีกทั้งเด็กก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้กะเกณฑ์จากอัลตราซาวน์ได้ยาก ความคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นได้ถึง 4 สัปดาห์ในช่วงไตรมาศหลังๆ

  แนะนำการฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์อย่างต่อเนื่อง และทำอัลตราซาวน์เป็นระยะตามที่แพทย์แนะนำเพื่อดูความสมบูรณ์ของทารก อายุครรภ์ในช่วงแรกถ้าจำวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไม่แน่นอน จะยึดจากอัลตราซาวน์เป็นหลัก คลาดเคลื่อนได้น้อยค่ะ