ถามแพทย์

 • อันตรายหรือป่าว

 •  ทาส แมว จ่า
  สมาชิก
  คลอดน้องได้1ขวบแล้วคะ พอมีอะไรกับแฟนจะมีเลือดออกตลอดเลยคะ ออกแค่นิดเดียว อันตรายหรือป่าวคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ทาส แมว จ่า,

                  การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก 

                 - การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ใช้ท่าทางพิสดาร หรือมีการใส่สิ่งของในช่องคลอด อาจมีผลทำให้เยื่อบุช่องคลอดเกิดการฉีกขาดเล็กน้อยได้ ซึ่งเลือดที่ออกจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย

                 - มีการติดเชื้อในช่องคลอด แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                 - มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                 - มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                   หากเลือดยังคงออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ