ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดลูก มีประจำเดือนมาแค่ 2 เดือนหลังจากนั้นไม่มาอีกเลยปีกว่า กลับมามีอีกและไม่มา 2 เดือนแล้ว มีเพศสัมพันธ์ปล่อยในทุกครั้ง จะท้องไหม

  • ตอนที่คลอดลูกมานู๋ได้ไปฝั่งยาคุมมาตอนแรกๆประจำเดือนก้อมายุพอหลังจากประจำเดือนครั้งที่2หมดและก้อหายไป1ปีกว่าๆเลยกลับมาเป็นได้3ครั้งมีไรกับแฟนปล่ยอในทุกครั้งและประจำเดือนก้อหายไปจะ2เดือนแร้วและมันมีไรแปลกๆเกิดขึ้นกับร่ายกายนู๋

     สวัสดีค่ะ คุณ น้องผึ้ง อย่าหั้ยร้าย

    การฝังยาคุมกำเนิด อาจพบผลข้างเคียงได้แก่ การมีเลือดออกกระปริดกระปรอย หรือการขาดประจำเดือนได้ค่ะ

    การฝังยาคุมกำเนิดสามารถลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้มากค่ะ โดยโอกาสที่จะคุมกำเนิดล้มเหลวหรือเกิดการตั้งครรภ์พบน้อยกว่าร้อยละ 1

    แต่หากคุณ น้องผึ้ง อย่าหั้ยร้าย กังวลเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถทดสอบการตั้งครรภ์ดูได้นะคะ