ถามแพทย์

 • เป็นปานดำตรงรอบดวงตา รักษายังไง ค่ารักษาประมาณเท่าไหร่

 •  Bawonrat Phamyai
  สมาชิก
  อยากทราบว่าเป็นปานดำตรงรอบดวงตาจะต้องรักษายังไงคะ ไปรักษาครั้งเดียวแล้วหายเลยหรือต้องไปหาซ้ำๆ และค่ารักษาประมาณเท่าไหร่คะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Bawonrat Phamyai,

                      ปานดำที่อยู่รอบดวงตา น่าจะเป็นปานชนิดที่เรียกว่า nevus of Ota ซึ่งเป็นปานที่มีสีออกน้ำเงินเทา หรือน้ำตาลม่วง โดยจะพบที่หน้าผากและรอบดวงตา และอาจเกิดขึ้นทีกระจกตา ตาขาว และม่านตาร่วมด้วย มักพบตั้งแต่แรกเกิด แต่ส่วนหนึ่งพบเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้

                      แต่หากพบที่รอบดวงตาทั้ง 2 ข้าง จะเป็นชนิดที่เรียกว่า nevus of Hori ซึ่งจะไม่ได้เป็นมาตั้งแต่แรกเกิด โดยจะพบเมื่อโตแล้ว 

                      ปานทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่ได้อันตราย และไม่ได้สัมพันธ์กับการกลายเป็นมะเร็ง การรักษาส่วนใหญ่ก็เพื่อความสวยงาม ซึ่งจะรักษาโดยการใช้เลเซอร์ ได้แก่ Q switched  Nd YAG laser, Alexandrute laser, QS ruby laser ,และ intense pulse light laser (IPL) โดยการเลเซอร์จะต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง และมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้อีก

                       สำหรับค่ารักษาพยาบาล ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลค่ะ ซึ่งราคาจะมีความแตกต่างกัน สามารถสอบถามยังสถานที่ที่จะไปรับการรักษาก่อนเริ่มการรักษาได้ค่ะ