ถามแพทย์

  • ถ้าแท้งแล้วต้องรอกี่เดือน ถึงจะปล่อยให้ท้องได้อีก

  • ถ้าแท้งแล้วต้องรอกี่เดือนค่ะถึงจะปล่อยให้ท้องได้อีก

    คุณ น้อง ชมพู่

    การแท้งลูก อาจเกิดภาวะตามมาคือ1.การเสียเลือดมาก  2 ปากมดลูกเปิด เพื่อให้เลือดหรือ เศษรกที่อาจตกค้างออกมาให้หมด   3. ร่างกายอ่อนแออาจเกิดการติดเชื้อในช่องคลอด มดลูกหรือปากมดลูกได้ง่าย  ดังนั้นควรรอให้สภาพร่างกายทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติเสียก่อนจึงค่อยมีบุตรใหม่จะดีที่สุด  

    ปกติปากมดลูกจะเปิดอยู่ 2 สัปดาห์  เพื่อให้เลือดออกให้หมดจึงปิด ถ้าร่างกายเสียเลือดมาก กว่าจะสร้างมาทดแทนจนเป็นปกติก็ประมาณ 2-4 สัปดาห์   ฮอร์โมนต่างๆ ที่ออกมาจากต่อมใต้สมอง ก็จะกลับคืนสู่วงจรรอบเดือนก็ประมาณ 4-6 สัปดาห์   การมี พสพ เร็วไปขณะที่มดลูก ปากมดลูกยังบอบช้ำ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย   

    สรุปว่า ควรมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ท้อง เมื่อ มี ปจด มาแล้ว คือ ประมาณ 4-6 สัปดาห์  มีการตกไข่ ระดับฮอร์โมนกลับคืนสู่ปกติ  ถ้าก่อนหน้านี้ต้องการมี พสพ ก็ควรใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เสียก่อนดีกว่า