ถามแพทย์

  • อยากทราบวิธีการกินยาคุมฉุกเฉินค่ะ

  •  Iceii
    สมาชิก
    การกินยาคุมฉุกเฉิน กินครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์ หรือกินครั้งสุดท้ายของการมีเพศสัมพันธ์ของวันค่ะ ปล.ไม่เคยกินยาคุมฉุกเฉินค่ะ
    สวัสดีครับ ยาคุมฉุกเฉินเป็นยาฮอร์โมน(Levonorgestrel) 1ชุด มียาคุมกำเนิด 2เม็ด ใช้ในกรณีมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การรับประทานยาคุมฉุกเฉิน ถือหลักว่ายิ่งทานได้เร็วยิ่งป้องกันการตั้งครรภ์ได้มาก เม็ดแรกทานทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ เม็ดที่สองทานหลังเม็ดแรก 12 ชั่วโมง โดนถ้ารับประทานเม็ดแรกภายใน 24 ชั่วโมงจะคุมกำเนิดได้ 85 เปอเซนต์ ถ้ารับประทานเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมงจะคุมกำเนิดได้ 75 เปอเซนต์