ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 27 ม.ค. ตอนนี้ประจำเดือนขาดไป 1 วันแล้ว จะท้องไหม

  •  bean panida
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบหลั่งในวันที่27มกราคม ตอนนี้วันที่4กุมภาพันธ์แล้วจะมีสิทธิ์ท้องไหมค่ะแระจำเดือนขาดไป1วันแล้ว

     สวัสดีค่ะ คุณ bean panida,

                        การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากเพิ่งเลยกำหนดวันที่ประจำเดือนจะมาเพียง 1 วัน อาจรอไปอีกซัก 1 สัปดาห์ก่อน คือจนถึงวันที่ 11 ก.พ. เพื่อให้ครบ 2 สัปดาห์นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 27 ม.ค. หากถึงวันที่ 11 ก.พ. แล้ว ประจำเดือนยังไม่มา จึงค่อยตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ