ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แล้ว อีก 9-10 วัน ประจำเดือนมา จะท้องไหม

  • มีเพศสัมพันธ์แล้ว อีก9-10วันประจำเดือนก็มา จะท้องไหมค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ หมูน้อย กะ หมูอ้วน,

                         หากเลือดที่มา อยู่ในช่วงวันเวลาที่ประจำเดือนควรจะมา และมานาน 2-7 วัน ไม่มีปวดท้องน้อยรุนแรง ก็ถือว่าเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนหน้านั้น

                         แต่หากเลือดที่อกก ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา หรือมาเพียง 1 วัน หรือมาแบบกะรปิดกะปรอยนานเกินสัปดาห์ หรือมีปวดท้องน้อยมาก เลือดที่ออก อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือน ดังนั้น ก็ยังมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้อยู่