ถามแพทย์

  • ทานยาคุมกำเนิด ประจำเดือนมาทุกวันที่ 1 แต่ขาดไป 14 วันแล้ว ตรวจ HCG ได้ < 1.2 จะท้องไหม

  • สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือเราเป็นประจำเดือนในวันที่1ของทุกเดือนโดยปกติจะมีการคุมกำเนิดโดยการทานยาคุมค่ะ แต่เดือนนี้ประจำเดือนไม่มา5วันล่ะค่ะเลยไปตรวจเลือดซึ่งมีค่าhcg<1.2 แบบนี้มีสิทธิท้องไหมค่ะ แล้วตอนนี้ก็ไม่มา14 วันล่ะค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ วรวุฒิ นันทะ,

                       หากประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือ 1 ก.ย. และได้ตรวจเลือดหาค่าฮอร์โมน HCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะตรวจพบในหญิงตั้งครรภ์ โดยตรวจเมื่อประจำเดือนขาดไปแล้ว 5 วัน หรือตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และได้ค่าเท่ากับ < 1.2 mIU/ml แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ 

                        หากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ค่าฮอร์โมน HCG จะอยู่ที่ 5 - 50 mIU/ml ที่ 3 สัปดาห์หลังจากมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย และมีค่า 5 - 426 mIU/ml ที่ 4 สัปดาห์หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย 

                        ดังนั้นหากยังทานยาคุมกำเนิดอยู่ การที่ประจำเดือนไม่มา จึงอาจเกิดจากผลของยาคุมกำเนิดที่ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง และทำให้ไม่มีประจำเดือนมาได้ โดยเฉพาะการทานยาคุมต่อเนื่องนานๆ หรือเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนต่ำ ซึ่งไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด สามารถทานต่อเนื่องได้หากยังต้องการคุมกำเนิดอยู่