ถามแพทย์

 • รู้สึกเหมือนมีไฟช๊อตที่หัว อ่อนแรง หายใจไม่สะดวก เกิดจากอะไร

 • สวัสดีค่ะคือหนูเป็นเหมือนไฟช็อตที่หัวแล้วหัวจะเย็นชาที่หัวเหนื่อยอ่อนแรงหายใจไม่สะดวกบ้านหมุดไม่ทราบว่าเกิดจากอาการอะไรค่ะต้องรักษาอย่างไร
  สบายจัยจัง สบายจัยดี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ สบายจัยจัง สบายจัยดี

  อาการหัวชา หายใจไม่สะดวกนั้น เป็นอาการที่อาจจะยังไม่ได้จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดอย่างชัดเจน อาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจหรือตื่นเต้น หวาดกลัว หรือถ้าเป็นสาเหตุทางกายอาจจะเป็นจากปวดหัวจาการใช้งาน ปวดจากปลายเส้นประสาทอักเสบ เป็นต้น ส่วนอาการบ้านหมุน อาจจะเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากัน การเปลี่ยนท่าทางที่เร็วเกินไป ได้ 

  แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มติม ให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดอีกครั้ง ถ้าไม่มีความผิดปกติทางกายชัดเจน อาจเกี่ยวกับสาเหตุทางจิตใจที่เกิดจากความตื่นเต้น หวาดกลัวอย่างเฉียบพลัน

  ควรตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกตกใจต่อเหตุการณ์ใดๆมากจนเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เปลี่ยนท่าทางรวดเร็วจนเกินไป มีอาการให้รีบนั่งพัก