ถามแพทย์

 • ประจำเดือนล่าสุด 18-19 ธ.ค. หลังจากนั้นมีเลือดออกมาตลอด ตรวจพบขึ้น 2 ขีดจางๆ เสียวท้องน้อย

 •  PYNTWJK
  สมาชิก

  ประจำเดือนครั้งล่าสุด 18-19 ธันวาคม61ค่ะ หลังจากนั้นก้มีเลือดออกมาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะ(11/1/62)  ช่วงแรกเลือดจะออกสีน้ำตาลค่ะ ได้ลองตรวจการตั้งครรภ์วันที่ 27 ธันวาคม61 ขึ้นสองขีดจางๆค่ะตรวจทุกวันค่ะ จนถึงวันที่2 มกราคม62 ก้ยังขึ้นขีดจางๆค่ะ แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าตั้งครรภ์อยู่หรือป่าว  วันนี้ 11 มกราคม62 มีเลือดสีแดงออกค่ะ รวมกับอาการเสียวท้องน้อยหน่อยๆ รู้สึกเป็นกังวลค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยค่าาา

  สวัสดีค่ะ คุณ PYNTWJK,

                      หากตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ และได้อ่านผลหลังการทดสอบไม่เกิน 5 นาที แล้วพบขึ้น 2 ขีดจางๆ ก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้นการมีเลือดออกตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. จนถึงวันนี้ จึงไม่ใช่เลือดประจำเดือน อีกทั้งยังมีอาการเสียวท้องน้อย จึงน่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ขึ้น เช่น อาจเกิดภาวะแท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ท้องนอกมดลูก ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น

                      ดังนั้น แนะนำให้รีบไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็วค่ะ เพื่อจะได้ตรวจยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์ขึ้นหรือไม่ และเกิดจากสาเหตุใด จะได้รีบให้การรักษาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ