ถามแพทย์

  • หลังจากแท้ง 1-2 วัน ยังปวดท้องน้อยมากแต่เป็นพักๆ เลือดไหลน้อยลง อันตรายไหม

  •  Thanawat
    สมาชิก
    หลังจากแท้ง 1-2 วัน ยังปวดท้องน้อยมากแต่เป็นพักๆ เลือดไหลน้อยลง อันตรายไหมครับ

    คุณ Thanawat

    โดยทั่วไปหลังแท้ง มดลูกจะมีการบีบตัว เพื่อขับเศษรก เลือดที่ตกค้างออกให้หมด เมื่อหมดแล้วปากมดลูกก็จะปิด ถ้ามีเลือดออกมาก หรือเศษรก เศษทารกยังค้างภายในมดลูก ปากมดลูกก็จะไม่ปิด มีเลือดไหลตลอดเวลาจนกว่าสิ่งที่อยุ่ภายในออกให้หมด มิฉะนั้นจะเกิดเชื้อโรคเข้าทำให้มดลูกอักเสบได้  เป็นหนองออกมาก ต้องตัดมดลูกทิ้ง  แต่รายของคุณ เลือดไหลน้อยลง อาจมีเลือดไหลออกมาได้บ้าง ใน 1-3 วันหลังแท้ง ถ้าไหลลดลงคงไม่อันตรายครับ แต่อย่างไรก็ตามควรไปให้แพทย์ตรวจภายในเพื่อความปลอดภัยครับ