ถามแพทย์

  • คลอดลูก 1 เดือน มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ให้นมลูก จะท้องไหม กินยาคุมฉุกเฉินได้ไหม

  •  Jindarat
    สมาชิก
    คลอดได้ 1 เดือนมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ไม่ได้ให้นมลูกมีโอกาสท้องไหมประจำเดือนยังไม่มาค่ะ แล้วกินยาคุมฉุกเฉินได้ไหมถ้ามีโอกาสท้อง

    สวัสดีค่ะ คุณ Jindarat,

                        หากหลังคลอดไม่ได้ให้นมลูก ระยะเวลาที่จะเกิดการตกไข่และมีโอกาสตั้งครรภ์ต่อได้คือประมาณ 4-6 สัปดาห์ ดังนั้น หากได้มีเพศสัมพันธ์ที่ 1 เดือนหลังจากคลอดลูก โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงมีได้ แม้จะยังไม่มีประจำเดือนมาก็ตามค่ะ ดังนั้น จึงอาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ และหลังจากนี้ ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และเมื่อประจำเดือนมาแล้ว ก็ให้รีบหาวิธีคุมกำเนิดต่อไป เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้นค่ะ